תקנון ותנאי שימוש:

האתר הינו חנות וירטואלית בתחום מוצרים לשימוש עצמי . והשימוש/או הקנייה בה כפופים לתנאים המפורטים בה.

יש לקרא בקפידה, שכן ביצוע פעולה ו/ או רכישה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

המוצרים:

"מ.אורנית יבוא יצוא בע"מ" עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יהיו במלאי.

במידה ומוצר זה או אחר חסר במלאי, תשלח לקונה הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון.

במקרה כזה "מ.אורנית יבוא יצוא בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות להציע לקונה הצעה חלופית, במידה והקונה יסכים להצעה החלופית יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש.במידה והקונה יסרב להצעה החלופית, ההזמנה תמחק וכרטיס האשראי לא יחויב או יזוכה במידה וחויב.

תשלום:

התשלום מתבצע בכרטיס אשראי בכפוף להסכם מול חברות האשראי, אלא אם סוכם אחרת ובכתב בתהליך הקנייה.

פרטי המשמש:

בתהליך הקנייה תתבקש/י לספק את הפרטים הבאים:

שם מלא, מס' תעודת זהות, כתובת , דואר אלקטרוני, טלפון ופרטי כרטיס האשראי שברשותך וברצונך לחייב

ללא מסירת כל הפרטים הנ"ל , לא תושלם פעולת הקנייה. 

לידיעתך! מבלי לפגוע באמור לעיל, השלמת הקנייה תלויה באישור חברת האשראי.

מסירת פרטים כוזבים  הינה עבירה על החוק.

במקרה כזה "מ.אורנית יבוא יצוא בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה.

תנאי השתתפות: 

רשאי לבצע קנייה כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי

בתוקף. אשר הונפק עבורו כחוק מאחת חברות האשראי הישראליות.

ו/או  באמצעות חשבונך בPayPal-  ולפי מדיניותה ותנאי PayPal .במידה ורלוונטי

אמצעי תשלום זה .

בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל

קנייתך, המוצר לא יסופק לך בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

משלוחים ומועדי אספקה:

"מ.אורנית יבוא יצוא בע"מ" היא זו שקובעת את אופן ההובלה והאספקה, משלוח

המוצרים יכול להיעשות בכמה דרכים:

דואר רגיל, דואר רשום,שירות שליחים,אי-פוסט או כל אמצעי שילוח אחר שנמצא

לנכון .

ל "מ.אורנית יבוא יצוא בע"מ" שמורה הזכות להודיע למציע כי אין באפשרותו להוביל

את המוצר לאזור מסוים לרבות אזור מסוכן.

במקרה זה יימסר לידיו המוצר בנקודת איסוף אשר תקבע בין הצדדים .

בעת תיאום האספקה, תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן בהצגת תעודת

זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר החברה המשלחת – קיום דרישה זו מהווה

תנאי למסירת המוצר.

מועדי אספקה:

לפי בחירת מזמין המוצר באתר לסוג המשלוח , תתווסף תוספת המחיר המתבקשת .

משלוח :  "בדואר רשום" או בשליחות ישירה של "דלת לדלת" או איסוף עצמי .

ההזמנה יוצאת ממחסננו בתוך שלושה ימי עסקים  אל "דואר ישראל" במשלוח

"רשום" ,וקבלתה תלויה בדואר בלבד .במידה ונבחר סוג משלוח זה

בשליחות ישירה , התחייבות המשלח היא מסירה ללקוח עד 7 ימי עסקים .

במקרה של חוסר זמני של אחד המוצרים אנו נדאג לתאם עמכם את מועד

האספקה בעת ביצוע ההזמנה.

פריט אשר יוחזר במסגרת 14 ימים מתאריך הקניה- הלקוח יקבל זיכוי ללא ערך

המשלוח.

על הלקוח חלה חובת המשלוח בעת ההחזר ולתקינות המוצר .

ביטול הזמנה:

"מ.אורנית יבוא יצוא בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה, במידה ויתברר

שחלה טעות אנוש ו/או טעות טכנית בהצגת המוצר.

במקרה כזה תשלח הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות

הטלפון כפי שנמסר ע"י הרוכש בתהליך הרכישה .

במידה והועבר תשלום ע"י המזמין עבור המוצר , יזוכה הלקוח במלוא התשלום .

החזרה והחלפת מוצרים:

החלפה ו/או החזרת מוצרים תאושר בצירוף חשבונית מקורית ובתנאי שלא נעשה

שימוש במוצר שנרכש, הדבר יעשה בתיאום מראש ובתנאי שלא חלפו יותר מ- 14

ימים מיום הקנייה.

תנאי נוסף:

"מ.אורנית יבוא יצוא בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ו/או כללי

הרכישה ו/או המחירים ע"פ שיקול דעתה וללא כל הודעה מוקדמת. 

"מ.אורנית יבוא יצוא בע"מ" לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית מכל גורם

שאינו בשליטתה המלאה.

דין ושיפוט:

 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

 בכל מקרה של מחלוקת – תהיה בבתי המשפט של מחוז גוש דן בלבד הסמכות

הבלעדית לדון בתביעה.